Kalendár

APRÍL  2018

2.4.2018 PONDELOK  Veľkonočný pondelok – Meduška zatvorená

3.4.2018 UTOROK

 • 10,30 VČIELKY - tenis
 • 13,00 VČIELKY - logopedická starostlivosť s Katkou

4.4.2018 STREDA

 • 10,00 VČIELKY – “Ako sa starať o zúbky?”exkurzia do zubnej ambulancie v Trnave
 • 12,40 MOTÝLIKY  - aikido
 • 13,15 VČIELKY - aikido

5.4.2018  ŠTVRTOK 

 • 10,00 MOTÝLIKY – “Ako sa starať o zúbky?” exkurzia do zubnej ambulancie v Trnave

6.4.2018 PIATOK

— ♥♥♥ ——————————————————-

9.4.2018 PONDELOK

 • 9,00 LIENKY ♥ VČIELKY 2. - plávanie v Kvapke
 • 14.45 VČIELKY - tanečná s Jankom
 • 15,20 LIENKY - tanečná s Jankom
 • 15,40 MOTÝLIKY - tanečná s Jankom

10.4.2018 UTOROK

 • 10,30 VČIELKY - tenis
 • 13,00 VČIELKY - logopedická starostlivosť s Katkou 

11.4.2018 STREDA 

 • 9,00 – 17,00 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 • 14,00 VČIELKY – florbal v telocvični športového areálu v Modranke

12.4.2018 ŠTVRTOK

 • 9,00 -17,00 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

13.4.2018 PIATOK 

 • 10,00 LIENKY ♥ MOTÝLIKY ♥ VČIELKY  – exkurzia do Planetária v Hlohovci 
 • 12,40 MOTÝLIKY - aikido
 • 13,15 VČIELKY  - aikido

— ♥♥♥ ——————————————————-

16.4.2018 PONDELOK

 • 9,00 MOTÝLIKY  VČIELKY 1. – plávanie v Kvapke 
 • 14.45 VČIELKY - tanečná s Jankom
 • 15,15 LIENKY - tanečná s Jankom
 • 15,40 MOTÝLIKY - tanečná s Jankom

17.4.2018 UTOROK 

 • 10,30 VČIELKY - tenis
 • 13,00 VČIELKY - logopedická starostlivosť s Katkou 
 • 15,30 LIENKY ♥ MOTÝLIKY ♥ VČIELKY - sférické kino 

18.4.2018 STREDA

 • 10,00 MOTÝLIKY  ♥ VČIELKY - projekt Zelená škola – exkurzia na skládku v Trnave
 • 14,00 VČIELKY – florbal v telocvični športového areálu v Modranke
 • 16,30 VČIELKY - stretnutie rodičov

19.4.2018 ŠTVRTOK

 • 12,40 MOTÝLIKY - aikido
 • 13,15 VČIELKY  - aikido
 • 16,00 MOTÝLIKY - stretnutie rodičov – zrušené 

20.4.2018 PIATOK

 • 10,00 LIENKY ♥ MOTÝLIKY ♥ VČIELKY – ukážka výcviku vodiaceho psíka

— ♥♥♥ ——————————————————-

23.4.2018 PONDELOK

 • 9,00 LIENKY  VČIELKY 2. - plávanie v Kvapke
 • 14.45 VČIELKY - tanečná s Jankom
 • 15,20 LIENKY - tanečná s Jankom
 • 15,40 MOTÝLIKY - tanečná s Jankom

24.4.2018 UTOROK

 • 10,30 VČIELKY - tenis
 • 13,00 VČIELKY - logopedická starostlivosť s Katkou 
 • 16,00 LIENKY - stretnutie rodičov 

25.4.2018 STREDA

 • 14,00 VČIELKY – florbal v telocvični športového areálu v Modranke
 • 15,15, MOTÝLIKY – florbal v Meduške

26.4.2018 ŠTVRTOK

27.4.2018 PIATOK  

 • 12,40 MOTÝLIKY - aikido
 • 13,15 VČIELKY  - aikido

— ♥♥♥ ——————————————————-

30.4.2018 PONDELOK

 • 9,00 MOTÝLIKY  VČIELKY 1. - plávanie v Kvapke
 • 14.45 VČIELKY - tanečná s Jankom
 • 15,15 LIENKY - tanečná s Jankom
 • 15,40 MOTÝLIKY - tanečná s Jankom