Kalendár

DECEMBER 2018

3.12.2018 PONDELOK

 • 9,00 LIENKY  VČIELKY 1.  - plávanie v Kvapke
 • 13,00 VČIELKY - logopedická starostlivosť s Katkou

4.12.2018 UTOROK

 • 11,00 VČIELKY - florbal

5.12.2018 STREDA

 • 11,00 VČIELKY - tenis
 • 14,50 VČIELKY - tanečná s Jankom
 • 15,25 LIENKY - tanečná s Jankom
 • 15,40 MOTÝLIKY - tanečná s Jankom

6.12.2018 ŠTVRTOK

 • 11,00 MOTÝLIKY - aikido
 • 11,45 VČIELKY - aikido
 • 15,30 LIENKY ♥ MOTÝLIKY ♥ VČIELKY – vianočné tvorivé dielne

7.12.2018 PIATOK

 • 10,30 VČIELKY  ♥  MOTÝLIKY  - korčuľovanie
 • 15,30 LIENKY ♥ MOTÝLIKY ♥ VČIELKY – Mikuláš v Meduške

— ♥♥♥ ——————————————————-

10.12.2018 PONDELOK

 •  9,00 VČIELKY 2.  - plávanie v Kvapke
 • 13,00 VČIELKY - logopedická starostlivosť s Katkou

11.12.2018 UTOROK

 •  11,00 VČIELKY - florbal

12.12.2018 STREDA

 • 14,50 VČIELKY - tanečná s Jankom
 • 15,20 LIENKY - tanečná s Jankom
 • 15,45 MOTÝLIKY - tanečná s Jankom

13.12.2018 ŠTVRTOK

 •  11,00 MOTÝLIKY - aikido
 • 11,45 VČIELKY - aikido

14.12.2018 PIATOK

 •  VČIELKY – výlet do Bratislavy -  návšteva detskej opery “Nepredajme nevestu” v SND, tvorivé dielničky v Mirbachovom paláci v Bratislave – “Prečo sochy nemajú ruky”

— ♥♥♥ ——————————————————-

17.12.2018 PONDELOK

 •  9,00 LIENKY  ♥ VČIELKY 1.  - plávanie v Kvapke
 • 13,00 VČIELKY - logopedická starostlivosť s Katkou

18.12.2018 UTOROK

 •  11,00 VČIELKY - florbal

19.12.2018 STREDA

 •  11,00 VČIELKY - tenis
 • 14,50 VČIELKY - tanečná s Jankom
 • 15,25 LIENKY - tanečná s Jankom
 • 15,45 MOTÝLIKY - tanečná s Jankom
 • 16,00 LIENKY ♥ MOTÝLIKY ♥ VČIELKY – Vianoce v Meduške

20.12.2018 ŠTVRTOK

 •  11,00 MOTÝLIKY - aikido
 • 11,45 VČIELKY - aikido
 • 17,00 LIENKY ♥ MOTÝLIKY ♥ VČIELKY – vienočné koledovanie na Trojičnom námestí

21.12.2018 PIATOK

 •  10,30 MOTÝLIKY  VČIELKY  - korčuľovanie

— ♥♥♥ —————————————————

Meduška bude od 24.12. do 6.1.2019 zatvorená. Opäť sa spolu stretneme v pondelok 7.1.2019. 

Želáme všetkým našim milým deťom a ich rodinkám

krásne a pokojné vianočné sviatky

a v novom roku 2019 veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.