Ako vyzerá náš deň

Denný program v Meduške rešpektuje potreby a záujmy každého dieťaťa. Poskytuje priestor na pokojný, aktívny, bezpečný a zmysluplný pobyt detí v našej materskej škole. Zohľadňuje vyvážené striedanie aktívnych a relaxačných činností, poskytuje maximálny priestor pre hru a zabezpečuje plnohodnotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť.

V Meduške má každá trieda svoje pomenovanie:

Trieda Lienky je pre deti  2 – 3,5 ročné

Trieda Motýliky je pre deti 3,5 – 4,5 ročné

Trieda Včielky je pre deti 4,5 – 6 ročné

Harmonogram dňa:

7:00 Príchod detí  a hry podľa voľby detí

Deti sa denne v čase od 7,00 do 8,00 hod. schádzajú a majú dostatok priestoru na uvoľnenú komunikáciu a hru podľa vlastného výberu.

8:30 Ranný kruh

Spoločné stretnutie detí v každej triede, rozhovory, plánovanie dňa.

8:45 Desiata

9:00 Vzdelávacie aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia

Vzdelávacie aktivity s cieľom rozvíjať u detí jazykové schopnosti, logiku, matematické zručnosti, myslenie, hudobné, výtvarné a pracovné zručnosti, pohybové, tanečné a iné schopnosti.

10:00 Pobyt vonku

Pohybové a športové aktivity pre deti v záhrade, poznávacie vychádzky. V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa aktívny pobyt vonku realizuje denne a v každom počasí.

11:30 – 12:00 Obed

12:00 Hygiena, čistenie zúbkov, spánok, oddych

Deti idú spať do samostatnej spálne. Pre deti bez potreby spánku je popoludňajší odpočinok zabezpečený v triede vo forme oddychu pri čítanej rozprávke.

13:30 Popoludňajšie aktivity

Záujmové popoludňajšie vzdelávacie aktivity a hry ako tancovanie na ľudovú nôtu, angličtina, hra na flautu, grafomotorické cvičenia, logopedické cvičenia, aikido, florbal a pod.

15:00 Olovrant

15:15  Vzdelávacie aktivity, hry a hrové činnosti podľa voľby detí

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa voľby detí, pobyt vonku, schádzanie a preberanie detí, hry až do odchodu domov.

18:00 Škôlka sa zatvára

 

CIMG0251CIMG0518IMG_7512IMG_8091

 

20161103_140810