Od septembra sme v Meduške aj Zippyho kamaráti

ZIPPYHO Kamarati_20170317-page-001ZIPPYHO Kamarati_20170317-page-002ZIPPYHO Kamarati_20170317-page-003ZIPPYHO Kamarati_20170317-page-004

Program Zippyho kamaráti učí deti sociálnym a emocionálnym zručnostiam. Je vytvorený pre deti vo veku 5 až 7 rokov. Ústredným motívom je príbeh detí (ich zážitky a dobrodružstvá i bežné chvíle) a jeho hlavná postavička lúčny koník Zippy.

Program je zostavený zo 6 tematických modulov a tie sú rozpracované do 24 lekcií, v ktorých deti počúvajú jednotlivé časti príbehu, zúčastňujú sa aktivít a učia hľadať vlastné riešenia rôznych problémov. Každý modul má svoj špecifický cieľ, ktorý sa snaží naplniť:

Modul 1 (Pocity): Zlepšiť schopnosť detí rozpoznať rôzne emócie a identifikovať stratégie, ako sa s nimi vyrovnať.
Vyjadrovacie schopnosti detí sú limitované rozsahom aktuálnej slovnej zásoby i skúsenosťami, nie sú na takej úrovni, ako u dospelého, a preto veľakrát dieťa môže cítiť zlyhávanie pri vyjadrovaní svojich emócií. Práve možnosť identifikovať pocity prostredníctvom udalostí v príbehu či cvičení pomáha deťom ich rozpoznať a s pomocou pedagóga (sprievodcu programu) ich pomenovávať a samostatne nachádzať účelné spôsoby ich zvládania.

Modul 2 (Komunikácia): Zlepšiť schopnosť detí vyjadrovať svoje pocity, rozpoznať efektívne a neefektívne spôsoby komunikácie a počúvať druhých.
V toto module deti majú priestor zdokonaliť si svoje komunikačné schopnosti, ktoré využívajú a budú využívať každý deň a zároveň sa učia spôsobom komunikácie, ktoré sú efektívne a uľahčujú im riešenie rôznych situácií či sporov.

Modul 3 (Vytváranie a strata priateľstiev): Zlepšiť schopnosť detí vytvárať priateľstvá a vyrovnať sa s odmietnutím a osamelosťou.
Vstup do ZŠ (prechod z MŠ na prvý stupeň) mnohokrát sprevádza strata kamarátstiev a potreba vytvoriť si vzťahy s novými deťmi. Spôsoby, ako na to a cvičenie si týchto či podobných udalostí v bezpečí hravej dramatizácie v MŠ môže uľahčiť túto situáciu v budúcnosti (bližšej i vzdialenej).

Modul 4 (Riešenie konfliktov): Zlepšiť schopnosť detí riešiť konflikty, pomôcť iným pri riešení konfliktov a rozlíšiť charakteristiky vhodného a nevhodného riešenia.
V nových i v neobvyklých situáciách si deti nevedia rady a skúšajú rozmanité a nie vždy efektívne spôsoby riešení. Zippyho aktivity deťom dávajú priestor nachádzať „univerzálne“ postupy riešení, a tak byť pripravenými aj na nečakané udalosti.

Modul 5 (Vyrovnávanie sa so zmenou a stratou): Zlepšiť schopnosť detí vyrovnať sa so zmenou a stratou, ako aj s emóciami, ktoré ich sprevádzajú a vnímať stratu/zmenu ako normálnu súčasť života.
Deti bývajú z „vážnych“ tém istým spôsobom vynechávané s domnienkou, že sa ich netýkajú. Opak je však pravdou. Rovnako ich zasiahne strata blízkeho i výrazná životná zmena (sťahovanie, rozvody) a majú potrebu zdieľať svoje pocity, rozprávať sa. Práve piaty modul vytvára priestor na nevypovedané slová/emócie týkajúce sa strát.

Modul 6 (Zvládame): Zdokonaliť schopnosť detí používať rôzne stratégie zvládania problémov v rozličných situáciách a aplikovať svoje zručnosti v nových situáciách.
Posledný modul možno pokladať za istú rekapituláciu a zároveň fixáciu nadobudnutých schopností so slávnostným ukončením.

Zámerom celého programu je rozvíjať osobnosť detí tak, aby sa stali lepšie pripravenými zvládať životné nástrahy a náročné situácie, ako aj lepšie vychádzať s ľuďmi.

Žiadne komentáre

Komentáre sú uzatvorené.