Tvoríme

img00063img00015img00039img00036oUmelecké nadanie a tvorivosť u detí rozvíjame v každodenných aktivitách a hrách, pri ktorých dávame deťom priestor uplatniť svoje predstavy a nadanie.

Kreslíme, maľujeme, modelujeme, vyrábame koláže, výtvarnými experimentmi rozvíjame u detí fantáziu, trpezlivosť, tvorivosť, jemnú motoriku i  umelecké cítenie. Pomocou rôznych kreatívnych činností spoznávajú deti nové materiály a výtvarné techniky.

Striháme, lepíme, z rôznorodých prírodných materiálov zhotovujeme hračky a iné pre nás dôležité výrobky. Takouto zábavnou formou pomáhame deťom osvojiť si základné pracovné a technické návyky, zručnosti a poznatky, ako aj získať elementárne hygienické a sebaobslužné návyky,

Spievame, hráme na detských hudobných nástrojoch, počúvame detské piesne, ľudovú ale aj vážnu hudbu, čím stimulujeme u detí hudobné vnímanie, rytmickú a sluchovú predstavivosť, hudobnú pamäť,  hudobné sebavyjadrovanie a pozitívny vzťah k hudbe.

Hráme na zobcovú flautu pričom si deti vytvárajú špecifické hudobné predstavy a zážitky, posilňujú si správne držanie tela, bránicové dýchanie, zväčšujú si kapacitu pľúc.

Tancujeme a zároveň si v tanečných improvizáciách osvojujeme základné tanečné  prvky, učíme sa jednoduché choreografie, pohybom vyjadrujeme rytmus a dynamiku skladieb a to nielen pod vedením našich pani učiteliek, ale aj tanečného majstra Janka. Rozvíjame tak u detí rytmické cítenie, spoluprácu  v rámci kolektívu, vytvárame pozitívny vzťah k hudbe a tancu.

Pravidelne si čítame rozprávky a príbehy, vyhľadávame v encyklopédiách nové informácie, pracujeme s detskými časopismi, vyrábame si vlastné knihy, časopisy a navštevujeme knižnicu. Prebúdzame tak v deťoch vzťah ku knihám a k literárnemu umeniu.

S radosťou a nadšením hrávame pre kamarátov divadielka a ešte radšej ich v našej škôlke privítame. Aj dramatické umenie má v našich aktivitách svoje zastúpenie.img00038