Škôlka

P1280485DSCN0750<img00048

 

Meduška privítala prvé deti vo svojich priestoroch ešte v centre Trnavy 2.9.2005. Od septembra 2009 sídlime v priestrannej žltej  budove s veľkou záhradou vo vidieckej časti Trnava-Modranka.

Našim cieľom je poskytnúť deťom len to najlepšie, lásku, radosť, dôveru, vytvoriť pre ne prostredie s priateľskou atmosférou, aby sa u nás cítili bezpečne…ako doma.

Od pondelka do piatku v čase od 7,00 do 18,00 hod. sa deťom s láskou a trpezlivosťou venuje profesionálny tím pedagógov, ktorí majú tú česť byť na začiatku ich cesty za poznaním, zážitkami a kamarátmi.

Profesionálne zostavený výchovno – vzdelávací program v najvyššej možnej miere stimuluje vývin a rozvoj každého dieťaťa. Aj vďaka tomu je čas strávený v našej materskej škole pre deti príjemný a zábavný.

Naše malé Medušky majú možnosť prežiť každý deň v prostredí, v ktorom s pocitom bezpečia objavujú a skúmajú okolitý svet, prežívajú rôzne modelové, ale aj reálne situácie, v prostredí podnetnom a zároveň stimulujúcom vzájomné poznávanie, ktoré u detí rozvíja zmysel pre kamarátstvo, ochotu, pomoc, spoluprácu a ohľaduplnosť.

  • preferujeme nižší počet detí v triede s využitím intenzívneho individuálneho prístupu ku každému dieťatku
  • ponúkame veľké, farebné, vzdušné a bezpečné priestory (tri samostatné triedy s hygienickým zariadením a šatňami, telocvičňa s interaktívnou tabuľou, počítačová miestnosť s detskou knižnicou, spálnička, jedáleň)
  • denne trávime veľa času na vzduchu hrami na našom vnútornom dvore s preliezačkou a pieskoviskom, a tiež v obrovskej záhrade s detským ihriskom, bylinkovou špirálou a mini-dopravným ihriskom
  • veľký dôraz kladieme na zdravú výživu, pitný režim a dostatočný príjem vitamínov vo forme čerstvého ovocia podávaného 2x denne a zeleniny ku každému jedlu
  • spoločne v kruhu s kamarátmi pri torte, ktorú nám upečú naše pani kuchárky, oslavujeme narodeniny našich detí
  • významné sviatky v roku pripravujeme a trávime s našimi deťmi a ich rodičmi, pravidelne sa stretávame na tvorivých dielňach na jeseň, na jar a aj v čase Vianoc či Veľkej noci
  • intenzívne spolupracujeme s logopedičkou, psychologičkou
  • pripravujeme pre deti divadelné predstavenia, kúzelnícke dopoludnia a iné kultúrne aktivity

Všetko, čo robíme pre naše deti, robíme s láskou a radosťou … príďte nás navštíviť a aj Vy sa môžete v Meduške cítiť ako doma.