Učíme sa

foto vzdelavanie  2foto vzdelavanie 1foto vzdelavanie 4

 

V našej Meduške dbáme na všestranný rozvoj každého jedného dieťaťa. Každodennými aktivitami a individuálnym prístupom u detí rozvíjame vlastnú tvorivosť, jedinečnosť, predstavivosť, poznanie, grafomotorické schopnosti, logické myslenie a predčitateľskú gramotnosť.

  • Logické myslenie si rozvíjame prostredníctvom hádaniek, matematických hlavolamov, pexies, puzzle a didaktických hier.
  • Poznanie si rozširujeme vo všetkých oblastiach rôznymi pokusmi, experimentmi, prezentáciami.
  • Čítaním kníh a prácou so slovami a písmenkami si rozširujeme predčitateľskú gramotnosť.
  • Máme radi angličtinu a preto jej venujeme dostatok času. S angličtinou sa denno-denne stretávame, učíme sa nové slovíčka, básničky a pesničky, a tým sa pre nás angličtina stáva hrou.
  • Často pracujeme s počítačom a interaktívnou tabuľou, ktorú využívame aj na rozvoj grafomotoriky.