O Meduške

DSCN2838komprim

Súkromná materská škola MEDUŠKA

Mmatersky láskavá a chápavá,  jej hlavným zámerom je vytvoriť atmosféru pohody milým a láskavým prístupom. Všetky, ale najmä novoprijaté deti nájdu v nej bezpečné prostredie a chápavý prístup učiteliek. Umožňuje novým deťom a ich rodičom prísť sa pred nástupom viac krát pohrať, aby dieťa prišlo do prostredia, ktoré už pozná, medzi deti, s ktorými sa hralo a k učiteľkám, ktoré sa budú oň starať. Rodičom detí, ktoré ju navštevujú pravidelne poskytuje CD s fotografiami zo života ich detí v materskej škole. Samozrejmosťou sú každodenné  informácie o tom, ako dieťa v Meduške strávilo deň.

Eempatická – akceptuje osobnosť každého dieťaťa, prejavuje mu pozitívne city, rozvíja a prehlbuje vzájomné vzťahy medzi deťmi. Formuje osobnosť každého dieťaťa, vštepuje mu základy hodnotového systému a vzorce správania. V Meduške  si deti neubližujú, sú vedené k vzájomnej úcte, k rešpektovaniu kamaráta a jeho osobitostí.

Ddostatočne  vybavená  edukačnými pomôckami, IT tabuľou a ďalšou IT technikou, hračkami, ktoré u detí rozvíjajú intelekt, logické myslenie, kreativitu a motorické schopnosti. Ďalej telocvičňou, kde si deti pohybovými aktivitami odbúravajú napätie, precvičujú motoriku a koordináciu tela. Je vybavená  rôznym cvičebným náradím a náčiním, preliezačkou, lezeckou stenou a fit-loptami.

Uuznávajúca a preferujúca zdravý životný štýl – denne dostatok pohybu na čerstvom vzduchu v dedinskom prostredí,  pravidelný celoročný plavecký výcvik spojený s pobytom v saune, korčuľovanie počas zimných mesiacov, výlety do prírody, hipoterapia, škola v prírode, lyžovačka, krúžok tenisu. Strava je pripravovaná vo vlastnej kuchyni z kvalitných surovín, ak má dieťa diétu, alebo alergiu na nejakú potravinu, pripravia mu naše pani kuchárky jedlo podľa jeho potrieb. Deti sú vedené k ochrane prírody, pomáhajú pri budovaní a úprave záhrady, separujú odpad.

Šškôlka poskytujúca deťom veľkorysé priestory na akékoľvek aktivity. Tri veľké triedy, jedáleň,  spálňa, telocvičňa, trieda na logopédiu, vnútorný dvor s veľkým pieskoviskom a preliezačkou a veľká záhrada s preliezačkami, ďalším pieskoviskom, trampolínou, mini-dopravným ihriskom a potravinovou špirálou.

Kkreatívna – prinášajúca také prístupy, ktoré rozvíjajú dieťa  v každej oblasti s rešpektovaním jeho špecifík.  Prostredníctvom  arterapie objavuje a rozvíja u detí tvorivosť, fantáziu a umelecké cítenie.  Deti majú dostatok priestoru na rôzne výtvarné a pracovné činnosti, hru s detskými hudobnými nástrojmi,  učia sa hrať na zobcových flautách, hrajú divadlo, tancujú v tanečnom krúžku. Každodennou súčasťou dňa v Meduške  je komunikácia v anglickom jazyku.

Aatraktívna množstvom zaujímavých spoločných akcií pre  rodičov a deti - tekvicová party, zdravé tvorivé dielne, Vianočné a Veľkonočné tvorivé dielne, Karneval, letná opekačka, Deň matiek, Deň otcov, Vianočný večierok, Rozlúčka s predškolákmi, Deň pre starých rodičov. Meduška každoročne rada privíta na spoločnom stretnutí školákov aj s ich rodičmi, ktorí do nej chodili a radi na ňu spomínajú.