Nezisková organizácia

FOTO 1Meduška je nezisková organizácia, ktorá sa zúčastňuje na projektoch podporujúcich vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry.

Meduška, n.o. je registrovaná na Obvodnom úrade v Trnave pod číslom VVSaŽP/NO-50/2005 dňa 21. februára 2005.

Meduška, n.o. je zriaďovateľom Súkromnej materskej školy, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení Rozhodnutím Ministerstva školstva SR zo dňa 26.10.2004. Výchovné a vzdelávacie aktivity v našej materskej škole sú prispôsobené  potrebám a záujmom našich detí a sú rozpracované v Školskom vzdelávacom programe s názvom  „Hravo a zdravo v Meduške“, pri tvorbe ktorého sme vychádzali z inovovaného  Štátneho vzdelávacieho programu.

Súkromná materská škola začala prevádzku dňa 1. septembra 2005.

Tu si môžete pozrieť  VÝROČNÚ SPRÁVU za ROK 2016:

Meduška Výročná správa 2016

ĎAKUJEME VÁM ZA  2%  POUKÁZANÉ V ROKU 2015-2016-2017!

Vybudovali sme SAUNOVÝ SVET PRE DETI

dsc_01544_lzn5_lzn7_lzn