Zápis na školský rok 2019/2020

V súčasnej dobe v našej materskej škole

začína zápis na školský rok 2019/2020

3. apríla 2019 Vás pozývame na Deň otvorených dverí

Navštívte nás v čase od 9,00 hod. do 17,00 hod.

Zápis bude prebiehať v dňoch 3. až 5. apríla 2019.

Ak  nás nemôžete navštíviť, napíšte nám mail na meduska@meduska.sk 

alebo nám zavolajte na tel: +421 903 449 054  a  +421 905 339 660

a dohodneme si osobné stretnutie.

K zapísaniu dieťatka do škôlky je potrebná vyplnená a pediatrom  potvrdená  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (na stiahnutie nižšie) a rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu).

Kritériá pri prijímaní detí do SMŠ na školský rok 2019/2020:

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

  • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje našu materskú školu
  • podľa dátumu predloženia vyplnenej žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie v MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti
  • dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v mieste materskej školy
  • dieťa staršie ako 3 roky
  • dieťa mladšie ako 3 roky

Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť TU:

Žiadosť o prijatie dieťaťa  PDF

Príďte nás pozrieť do sveta malých meduškárov …

radi sa s Vami aj s Vašim dieťatkom v našej škôlke stretneme.

3300