Deň otvorených dverí v Meduške 11.3.2014

Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí nasej škôlky. Čakáme Vás aj s detičkami, ktoré budú zabávať naše pani učiteľky. Prevedieme Vás priestormi škôlky, pozveme na kávu a porozprávame Vám všetko, čo Vás bude o dianí v našej materskej škole zaujímať. Nezabudnite svojim deťom papučky, aby sa u nás cítili ako doma.

Tešíme sa na Vás a Vaše deťúrence.

Zápis detí na školský rok 2014/2015 sa uskutoční v priestoroch našej

materskej školy  od utorka 11.3.2014 do piatku 14.3.2014 v čase medzi 9,30 – 17,00 hod.

 

K zápisu je potrebné priniesť vypísanú a pediatrom  potvrdenú  Žiadosť

umiestnenie dieťaťa do materskej školy (k stiahnutiu nižšie).

 

Deti sú prijímané podľa nasledovných kritérií:

5 – 6 ročné deti a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

deti  mladšie ako 5 rokov a staršie ako 3 roky

súrodenci detí, ktoré už navštevujú našu materskú školu

deti, ktoré k 1.septembru 2014 dovŕšia tri roky veku

deti mladšie ako 3 roky resp. deti, ktoré k 1. septembru 2014 dovŕšia 2 roky

 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do našej materskej školy  bude vydané do

konca marca 2014.

 

Ak sa nemôžete zúčastniť zápisu v určenom čase, je možné dohodnúť iný termín na tel. č. 0905339660.

Žiadne komentáre

Komentáre sú uzatvorené.