2% z dane

Ak ste už podporili poukázaním 2% z daní alebo iným darom našu Meduška n.o.,

patrí Vám naše úprimné ĎAKUJEME !

Akýkoľvek finančný dar má pre nás veľký význam,

prostriedky z neho  využívame na rozvoj našej materskej školy Meduška.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Údaje na poukázanie 2 percent pre Meduška, n.o.

Tlačivá potrebné na poukázanie 2%:

Potvrdenie-2019-DP-2018-editovatelne ZAMESTNANEC

Vyhlasenie-2019-DP-2018-editovatelne ZAMESTNANEC

  • Postup krokov na poukázanie 2% z daní ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA:

Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane.

Uveďte meno organizácie: Meduška, n.o.

Právna forma: nezisková organizácia.

IČO: 36084573

Sídlo: Dedinská 4386/27, 917 05 Trnava

Darovať môžete v každom prípade 1% z dane.

2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (aj inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.

  • Postup krokov na poukázanie 2% z dane ak ste FYZICKÁ OSOBA – ŽIVNOSTNÍK:

Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane.

Uveďte meno organizácie: Meduška, n.o.

Právna forma: nezisková organizácia

IČO: 36084573

Sídlo: Dedinská 4386/27, 917 05 Trnava

3% z Vašej zaplatenej dane, môžete poukázať, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali

Žiadne iné tlačivo podávať netreba.

  • Postup krokov na poukázanie 2% (3%) z daní ak ste ZAMESTNANEC:

ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov v roku 2018 (za rok 2017).

Prijímateľ zo Zoznamu prijímateľov na rok 2018 je  Meduška, n.o.

Do 15.02.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

Potvrdenie-2019-DP-2018-editovatelne ZAMESTNANEC

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom 2%, táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Dobrovoľníci môžu  poukázať 3%  ak v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a majú o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú v roku 2017 pracovali.

Vyplňte vo Vyhlásení o poukázaní Vaše údaje a sumu, ktorú chcete Meduška, n.o. poukázať.

Vyhlasenie-2019-DP-2018-editovatelne ZAMESTNANEC

Údaje, ktoré potrebujete do vyhlásenia o poukázaní uviesť sú:

Meduška, n.o., Dedinská 4386/27, 917 05 Trnava

IČO: 36084573

forma: nezisková organizácia.

ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Alebo nám ich prineste a my ich na daňový úrad doručíme.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%)  v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 Poznámky:

  • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
  • Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne

Podporiť nás môžete aj zaslaním finančného daru na základe darovacej zmluvy.

Náš účet je: 2928839101/1100, bankové spojenie Tatra Banka a.s.

Ďakujeme!

IMG_3727(1)